Drcení odpadu, uskladnění v sile a vytápění v automatickém kotli

Drcení odpadu, uskladnění v sile a vytápění v automatickém kotli

Popis technologie:

Drcení kusového materiálu v drtiči dřevního odpadu, transport do Sila, kde je materiál uskladněn a dále transport do kotle, představuje jednu z nejefektivnějších metod zpracování dřevního odpadu. Tento proces je vhodný pro zpracování různých druhů dřevního odpadu, jako jsou piliny, hobliny, štěpky a další kusový materiál, který vzniká při dřevozpracujících provozech.

Sila jsou určená pro uskladnění drobného dřevního materiálu, jako jsou piliny, hobliny a štěpka, které vznikají při dřevozpracujících provozech. Nejčastější použití sila je zajištění provozní zásoby paliva pro kotelnu, zajištění provozní zásoby materiálu pro briketovací linku nebo jako zásobník materiálu pro expedici odpadu.

Výhodou sila je, že jsou vybavena šnekovým vyprazdňovacím systémem ve spodní kuželové části zásobníku s uzavřením pomocí rotačního podavače na výstupu materiálu.

Kotel, který používáme, je český výrobek vhodný pro komfortní a ekologické topení výrobních hal truhlářských firem. Kotel může být provozován jak s akumulační nádrží, tak i bez ní, díky modulaci výkonu. Kromě toho lze kotel využít i pro výrobu technologické teplé vody do teploty 100 °C. Díky systému spalování v hořáku a speciálnímu provedení kotlového tělesa (výměníku) není nutné použít cyklón nebo keramický filtr spalin. V základním provedení kotel splňuje přísné normy pro emise TZO (tuhých znečišťujících látek).

Budeme rádi, pokud se sami přesvědčíte o kvalitě naší práce.

Publikační činnost

Nenechte si ujít

Odsávání svařovny

Odsávání svařovny

Zajištění čistého pracovního prostředí ve svařovnách představuje klíčový prvek pro ochranu zdraví svářečů a dalších pracovníků přítomných v daném prostředí. Svařovací procesy generují kouř obsahující

Více informací zde