Odsávání kouře při metalizaci kovů

Metalizace kovů

Odsávání kouře při metalizaci kovů

Metalizace je proces, který spočívá v nanášení vrstvy předtaveného kovu na povrch metalizovaného výrobku. Metalizace se používá jako povrchová ochrana výrobku nebo jeho součástí, kde je požadována zvýšená chemická odolnost podkladového materiálu vůči korozi. Při metalizaci se nejčastěji používají zinek nebo hliník, které se natavují v metalizační pistoli a proti povrchu urychlují pomocí tlakového vzduchu.

Uvolňování škodlivých látek do ovzduší

Při metalizaci však neulpí na ošetřovaném povrchu veškerý materiál, ale pouze jeho část. Zbylé látky jsou při metalizaci šířeny do prostoru metalizačního boxu a je zapotřebí jej velmi intenzivně odsávat a vzduch filtrovat. Vzduch s částicemi kovu tvoří explozní směs a systém odsávání a filtrace vzduchu tak musí být řešen v provedení pro odsávání explozních prachů. Částice kovu, které vstupují do odsávacího systému, jsou již opět v pevném skupenství.

Způsoby odsávání při metalizaci kovů

Odsávání kouře při metalizaci se provádí buď lokálně nebo prostorově. Lokální odsávání znamená, že se odsává přímo v místě vzniku kouře, například pomocí odsávacích krytů, digestoří nebo pohyblivých odsávacích ramen. Prostorové odsávání znamená, že se odsává celý metalizační box nebo kabina, kde se provádí metalizace. V obou případech je nutné použít vhodné filtrační zařízení, které zajistí účinné zachycení a separaci částic kovu od vzduchu.

Metalizace kovů

Filtrace znečištěného vzduchu

Filtrační zařízení je navrženo tak, aby zachycovalo nečistoty pomocí vysoce účinných filtrů, které odstraňují nejen prachové částice, ale také škodlivé chemické sloučeniny. Tím se minimalizuje riziko vzniku respiračních problémů a dalších zdravotních komplikací. Kromě ochrany zdraví zaměstnanců filtrace vzduchu také přispívá k lepšímu výkonu metalizačního procesu, jelikož čistý vzduch zajišťuje optimální podmínky pro nanášení kovových povlaků, což vede ke kvalitnějším výsledkům a vyšší trvanlivosti povlaků.

Chytré řízení odsávacího výkonu

Filtrační jednotky je vhodné vybavit systémem pro automatickou regeneraci filtračních hadic, který přináší významné prodloužení životnosti filtračního média. Přidáním inteligentního řízení do odsávacích systémů při odsávání metalizace kovů lze dosáhnout vyšší míry flexibility, což umožňuje systému přizpůsobovat se měnícím se provozním podmínkám. Tato vylepšení nejenže zvyšují účinnost odsávání nebezpečného prachu, ale také vedou k optimalizaci spotřeby energie.

Hledáte řešení pro odsávání, odprášení nebo filtraci?

Díky vlastnímu výrobnímu závodu jsme schopni navrhnout odsávání pro jeden stroj, ale i celý výrobní závod. Máme vlastní projekci, konstrukci, výrobu a montážní party. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně profylaktických prohlídek. Využijte naše zkušenosti a kontaktujte nás.

Publikační činnost

Nenechte si ujít