Odsávání olejové mlhy v kovoprůmyslu

Odsávání olejové mlhy v kovoprůmyslu

  • Řešení odsávání olejových mlh
  • Filtrační technologie pro odsávání olejových mlh v provozech

Odsávání olejové mlhy je proces, při kterém jsou z pracovního prostředí odstraněny jemné olejové aerosoly vznikající při obrábění kovů. Tyto aerosoly, nazývané olejová mlha, vznikají, když se chladicí nebo mazací oleje odpařují a následně kondenzují. Bez účinného odsávání se olejová mlha usazuje na strojích, podlahách a dalších površích, což může způsobit řadu problémů od kluzkých povrchů po zdravotní potíže pracovníků.

Zdravotní a bezpečnostní aspekty

Expozice olejovým mlhám může vést k řadě zdravotních problémů, včetně dermatitidy, respiračních potíží a v některých případech dokonce k vážným onemocněním dýchacího systému. Olejové mlhy také zvyšují riziko požárů a výbuchů, jelikož olejové částice ve vzduchu mohou vytvořit vysoce hořlavou směs. Kromě toho mohou usazování olejových částic na strojích a vybavení vést k jejich předčasnému opotřebení a závadám.

Technologie odsávání olejové mlhy

Existuje několik metod odsávání olejové mlhy, které se liší podle principu filtrace a použité technologie. Každá technologie je navržena tak, aby efektivně zachycovala a odstraňovala olejové aerosoly, čímž se zajišťuje čisté a bezpečné pracovní prostředí.

  • Mechanické odlučovače: Tyto systémy využívají mechanické filtrační prvky, jako jsou nerezové tkaniny a zeolitové filtry, které účinně odlučují olejové kapky ze vzduchu. Jsou vhodné pro lokální i centrální odsávání u CNC obráběcích strojů. Mechanické odlučovače fungují na principu zachytávání olejových částic na povrchu filtračního média, kde se shlukují a následně odkapávají do sběrné nádoby​​.
  • Odsávání pomocí odsávacích ramen: Tento způsob je vhodný pro nezakryté pracovní prostory. Odsávací ramena jsou flexibilní a mohou být přizpůsobena podle potřeb konkrétního pracovního prostředí. Ramena mohou být nastavena tak, aby co nejefektivněji zachycovala olejovou mlhu přímo u zdroje, čímž se minimalizuje šíření aerosolu po pracovní hale​.
  • Elektrostatické filtry: Tyto filtry využívají elektrického pole k zachytávání a odstranění olejových aerosolů. Olejové částice procházejí elektrostatickým polem, kde jsou nabity a následně přitahovány k elektrodám s opačným nábojem. Elektrostatické filtry jsou velmi účinné při odstraňování jemných částic, ale mohou být nákladnější na instalaci a údržbu​​.

Každá z těchto metod má své výhody a je vhodná pro různé aplikace v závislosti na specifických potřebách pracoviště a typu obráběcích strojů. Účinné odsávání olejové mlhy je klíčové nejen pro zajištění bezpečného pracovního prostředí, ale také pro zvýšení kvality výroby a ochranu zařízení.

Filtrace olejových mlh

Filtrace olejových mlh je klíčová pro odstranění nebezpečných částic z pracovního prostředí. Proces filtrace může být rozdělen do několika stupňů, přičemž každý stupeň používá různé techniky k odstranění různých velikostí částic:

  • Kazetové předfiltry: Zachycují větší částice a kapky pomocí skelných vláken, které způsobují shlukování kapek a jejich následné odkapávání do záchytné nádoby​​.
  • HEPA filtry: Velmi účinné filtry, které dokážou odstranit i ty nejmenší částice olejové mlhy. Tyto filtry jsou často posledním stupněm filtračního procesu a umožňují vracení přefiltrovaného vzduchu zpět do výrobních prostor, což přispívá k úsporám energie a udržování kvalitního vnitřního prostředí​​.
  • Odstředivé separátory: Používají odstředivé síly k oddělení kapalin od vzduchu. Olejová mlha je nasávána do rotujícího zařízení, kde se těžší olejové kapky odstředivou silou oddělí a shromažďují se ve sběrné nádobě​.

Hledáte řešení pro odsávání, odprášení nebo filtraci?

Díky vlastnímu výrobnímu závodu jsme schopni navrhnout odsávání pro jeden stroj, ale i celý výrobní závod. Máme vlastní projekci, konstrukci, výrobu a montážní party. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně profylaktických prohlídek. Využijte naše zkušenosti a kontaktujte nás.

Publikační činnost

Nenechte si ujít