Odsávání svařovny

Odsávání svařovny

Odsávání svařovny

Zajištění čistého pracovního prostředí ve svařovnách představuje klíčový prvek pro ochranu zdraví svářečů a dalších pracovníků přítomných v daném prostředí. Svařovací procesy generují kouř obsahující velké množství škodlivých látek, které mohou mít závažné zdravotní následky, pokud jsou inhalovány. Přítomnost karcinogenních sloučenin zvyšuje riziko vzniku rakoviny, čímž ještě více nabývá na důležitosti nutnost efektivního odstranění těchto nebezpečných látek z dýchací zóny pracovníků.

Nebezpečné látky vznikající při svařování

Při procesu svařování dochází k uvolňování různých nebezpečných látek, které mohou mít negativní dopad na zdraví svářečů a osob v blízkém okolí. Mezi tyto škodlivé složky patří zejména oxidy kovů, které vznikají zahříváním kovových materiálů. Tyto oxidy mohou zahrnovat například oxid železa, zinku, chromu nebo niklu. Dalšími nežádoucími složkami jsou fluoridy, vyskytující se převážně ve svářecích plynech a elektrodových povlacích, které se uvolňují do ovzduší při vysokých teplotách. Ozón je další nebezpečnou látkou, která vzniká působením UV záření při obloukovém svařování, a je známý svou schopností podráždit dýchací cesty a způsobit poškození plic.

Prostorové odsávání svařoven

V rozlehlých svařovnách může být vhodné aplikovat systém prostorového odsávání, který zajistí odvětrání celé haly a odstranění nahromaděného kouře. Tento přístup je obzvláště vhodný pro velké svařovací haly, kde lokální odsávací systémy nemohou účinně zvládnout velké množství kouře generovaného z různých pracovních stanic současně. Prostorové odsávání zahrnuje instalaci velkokapacitních ventilátorů a filtrů, které jsou schopné recirkulovat a čistit velké objemy vzduchu, čímž zajistí, že zaměstnanci dýchají čistší vzduch. Systémy mohou být navrženy s použitím centrálního odsávání, kde veškerý odsátý vzduch je veden do jednoho centrálního místa pro filtraci.

Odsávání svařovny

Odsávání automatických svařovacích stanic

V případě automatizovaných svařovacích stanic, kde roboti pracují nepřetržitě a při vysoké zátěži, je klíčové zajistit robustní a spolehlivé odsávací řešení. Odsávání robotických pracovišť musí být navrženo tak, aby bylo schopné efektivně zachytávat kouř i v těch nejnáročnějších podmínkách a zajišťovalo neustálou ochranu pracovního prostředí. Zásadní je použití odolných filtračních systémů, které dokážou odolat dlouhodobému provozu a zachytit i nejmenší částice.

Publikační činnost

Nenechte si ujít

Odsávání svařovny

Odsávání svařovny

Zajištění čistého pracovního prostředí ve svařovnách představuje klíčový prvek pro ochranu zdraví svářečů a dalších pracovníků přítomných v daném prostředí. Svařovací procesy generují kouř obsahující

Více informací zde