Odsávání z tažení drátu

Odsávání z tažení drátu

Výrobní proces tažení drátu může generovat nežádoucí prachové částice, jako je kovový prach, okuje a pozůstatky maziva. K zajištění dlouhodobé ochrany osob a životního prostředí je nezbytné tyto emise spolehlivě odsávat.

Při odsávání prachu jsou naše filtry schopny efektivně zachytit i nejjemnější frakce prachu s pozůstatkovým obsahem méně než 0,1 mg/m³. Díky tomu se zajišťuje poskytování služeb provozních podmínek a mimořádně dlouhé životnosti filtrů.

Naše filtrační jednotky představují klíčový krok směrem k zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Tyto filtry poskytují spolehlivý dlouhodobý způsob odsávání emisí při procesu tažení drátu, což zlepšuje pracovní podmínky a minimalizuje ekologický dopad.

Proces tažení drátu je klíčovým krokem při tváření kovových drátů, kde se průřez postupně mění. Aby se zajistila optimální přilnavost tažného maziva k povrchu drátu, je často třeba provést odvápnění. Při dosahování konečného průměru drátu drát rychle prochází tažidly, což zahrnuje tažné nástroje a tažné bubny. Během těchto výrobních kroků vzniká prach, který může obsahovat kovové části, okuje a zbytky těžkého maziva. Zajištění trvalého a bezpečného odsávání tohoto prachu je nezbytné. Stabilní odsávání vzduchu je zvláště důležité, zejména pokud je drát následně podroben tepelnému zpracování.

Tažná mýdla, která se běžně používají, jsou často organické látky, které mohou představovat riziko požáru nebo dokonce výbuchu. Z tohoto důvodu je nezbytné brát v úvahu bezpečnostní parametry při provozu odsávání prachu. V případě všech změn výrobního procesu může být třeba provést přizpůsobení systému odsávání prachu, včetně zavedení ochrany proti požáru a výbuchu, aby zajistila bezpečnost pracovního prostředí. Toto vše naše filtrační jednotky, při odsávání z tažení drátu, obsahují.

Budeme rádi, pokud se sami přesvědčíte o kvalitě naší práce.

Publikační činnost

Nenechte si ujít

Odsávání textilního prachu

Odsávání textilního prachu

Odsávání textilního prachu je klíčovou technologií v textilním průmyslu, která pomáhá chránit zdraví pracovníků a snižovat riziko požárů způsobených akumulací prachu. V průmyslových aplikacích se

Více informací zde