Případová studie dřevozpracující průmysl DREVONAEXPORT, s.r.o.

Firma: Producent nábytkářských polotovarů na bázi dřevaAdresa: M. Hodžu 1399/10, 960 01 ZvolenWeb: http://drevonaexport.sk/ INSTALOVANÝ VÝKON ODSÁVÁNÍ 45 kW vyšší účinnost odsávání oproti přetlakovému odsávaní nižší spotřeba elektrické energie zmírnění vlivu provozu na životní prostředí využití odpadu z  výroby při vytápění výrobních a  administrativních budov optimalizace výkonu odsávání Moderní výroba nábytkářských polotovarů na míruZnačka DREVONA […]