Případová studie dřevozpracující průmysl DREVONAEXPORT, s.r.o.

Případová studie dřevozpracující průmysl DREVONAEXPORT, s.r.o.

Firma: Producent nábytkářských polotovarů na bázi dřeva
Adresa: M. Hodžu 1399/10, 960 01 Zvolen
Web: http://drevonaexport.sk/

INSTALOVANÝ VÝKON ODSÁVÁNÍ
45 kW

  • vyšší účinnost odsávání oproti přetlakovému odsávaní
  • nižší spotřeba elektrické energie
  • zmírnění vlivu provozu na životní prostředí
  • využití odpadu z  výroby při vytápění výrobních a  administrativních budov
  • optimalizace výkonu odsávání

Moderní výroba nábytkářských polotovarů na míru
Značka DREVONA je na trhu od roku 1949 a  v  současnosti patří pod touto značku vícero společností a  divizí. Od sítě prodejen s  nábytkem, přes výrobu nábytku až po export-import nábytkových polotovarů a  pilařských výrobků. Jednou z nich je také společnost DREVONAEXPORT, s.r.o., která vyrábí nábytkářské polotovary, dodává velkoplošné materiály na bázi dřeva, řeší atypické požadavky na druh, formát a  dekor materiálu.

Zadání
V  roce 2017 se v společnosti DREVONAEXPORT, s.r.o. rozhodla postavit nový výrobní závod v  Malužině. Potřebovali zvýšit kapacitu a  efektivnost výroby, pružněji reagovat na požadavky partnerů a  odběratelů, rozšířit sortiment výrobků a  v  neposlední řadě zmírnit negativní vliv na životní prostředí. Naší společnost GreMi KLIMA oslovili s  požadavkem navrhnout komplexní řešení odsávání, zpracovaní a  využití dřevního odpadu z  produkce dřevoobráběcích strojů a  zařízení.

Řešení
Po analýze předpokládané produkce v  novém závodě a vzájemných konzultacích jsme se rozhodli namísto běžného (přetlakového) odsávaní dřevního odpadu použít nový systém podtlakového odsávaní s  využitím inteligentních klapek, frekvenčních měničů a  optimalizace odsávání. A  když požadavek zněl na komplexní řešení, kromě podtlakového centrálního odsávaní jsme navrhli také okamžité zpracovaní pilin pod filtrační jednotkou GreFilt VAC umístěným briketovacím lisem na brikety, jejich dopravu do kotelny a  dodávkou nového kotle na biomasu FALCON.

Publikační činnost

Nenechte si ujít

Odsávání svařovny

Odsávání svařovny

Zajištění čistého pracovního prostředí ve svařovnách představuje klíčový prvek pro ochranu zdraví svářečů a dalších pracovníků přítomných v daném prostředí. Svařovací procesy generují kouř obsahující

Více informací zde