Spalinový filtr – filtrace spalin kotlů

Spalinový filtr – filtrace spalin kotlů

Filtrační jednotka spalinového filtru, je umístěná v bezprostřední blízkosti kotelny.

Je vybavena keramickými vložkami s max. provozní teplotou 450°C a teplotou tání 1200°C. Regenerace keramických vložek probíhá pomoci systému Jet tj. pulzy tlakového vzduchu. Tělo filtrační jednotky je vybaveno vyhříváním pro omezení kondenzace uvnitř filtrační jednotky. Výsyp je řešený automaticky, systémem vynášení popele, přes turniketový podavač a následně do kontejneru.

Odprášení a filtrace spalin z kotle pro spalování biomasy a jiných materiálu je významným prvkem pro snížení vypouštění TZL do ovzduší.

Oproti tradiční filtrační jednotce s textilní filtrací, které jsou velice náchylné a takřka jistě dochází k zahoření, doporučujeme vysoce teplotně odolný, námi dodávaný spalinový filtr s keramickou vložkou.

Odolnost vůči zahoření je až do 900°C.

Spalinové filtry G&G Ceramic JET-B jsou určeny k odprášení spalin vznikajících hořením tuhých paliv ve spalovacích zdrojích. Díky své konstrukci jsou filtrační jednotky používány pro odprášení kotlů na spalování biomasy. Základní charakteristikou filtračních zařízení je odolnost vůči žhavým částicím a zbytkům nedohořelého paliva, které se vyskytují ve spalinách při spalování biomasy. Spaliny vstupují do filtrační jednotky jsou pomocí vnitřní dělící přepážky směřovány do spodní části filtračního zařízení tak, aby došlo ke rovnoměrnému prohřátí skříně filtrační jednotky. Spaliny prochází skrz filtrační médium směrem vzhůru do čisté komory filtru a následně výstupním otvorem do spalinového ventilátoru. Záchyt popele probíhá ve standardním provedení do integrovaných zásobníků popele, které obsluha kotle periodicky vyprazdňuje. U kotlů v nepřetržitém provozu jsou filtrační jednotky vybaveny systémem automatického vynášení popele. V nižších zástavbových výškách je vynášení odprašků řešeno pomocí pohyblivého dna filtru a následně šnekovým dopravníkem do popelnice.

Filtrační zařízení je tepelně izolované po celém plášti a je vybaveno elektrickým topným kabelem pro temperaci skříně filtru a zamezení kondenzace spalin v okamžiku náběhu či doběhu kotle při nízké teplotě spalin. Filtrační zařízení nemusí být vybavena jehlanovou výsypkou odprašků z důvodu nižších zástavbových rozměrů pro možnost instalace přímo do prostoru kotelny.

Publikační činnost

Nenechte si ujít

Odsávání textilního prachu

Odsávání textilního prachu

Odsávání textilního prachu je klíčovou technologií v textilním průmyslu, která pomáhá chránit zdraví pracovníků a snižovat riziko požárů způsobených akumulací prachu. V průmyslových aplikacích se

Více informací zde