Případová studie odprášení ocelárny

Případová studie odprášení ocelárny

Firma: U. S. Steel Košice
Adresa: Hutnický podnik, 044 54 Košice
Web: https://www.usske.sk/

ODSÁVACÍ VÝKON
450 000 m³/h

Tradiční výrobce oceli z východního Slovenska
U. S. Steel Košice je integrovaný hutnický podnik s více jak 50-letou tradicí. Mateřskou společností je přední světový výrobce oceli – UNITED STATES STEEL CORPORATION.

Modernizovaná výroba na Slovensku s kapacitou 4.5 miliónu tun oceli za rok zásobuje materiálem pro automobilový, obalový, stavební průmysl, ale i segment bílé techniky a energetiky. Košický závod zaměstnává takřka 11 000 lidí.

Zadaní
Dokážeme zkonstruovat systém na odprášení v nepřetržitém provozu ocelářského koncernu?

Řešení
Naše dodávka zahrnuje výrobu a realizaci filtračních zařízení na odsávaní prachu typu Jet BAG. Tyto filtry jsou vybavené automatickou regenerací plochých filtračních hadic pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Samozřejmostí je systém off-line regenerace, která umožňuje vysoce účinné čištění filtračního média během provozu odprášení. Filtrační zařízení jsou rozdělené do samostatných filtračních komor s možností OFF-LINE regenerací během provozu filtračního zařízení. Tento systém regenerace je vysoce účinný převážně ve spojení s filtrací prachu v železárnách. Zde se často jedná o nutnost nepřetržitého provozu filtrační technologie. Filtry jsou vybavené vyhříváním výsypky filtračního zařízení a tepelnou izolací. Pro vynášení prachu jsou použité redlerové dopravníky naší výroby. Redlerové dopravníky jsou taktéž vybavené systémem vytápění tak, aby se zamezilo udržování prachu v cestě dopravy během nečinnosti filtrační technologie v zimních měsících.

Z hlediska proudění vzduchu uvnitř filtru a tlakových ztrát filtračního systému je koncepce filtrační jednotky zvolena tak, aby procházející vzduch do filtrační jednotky vstupoval ve vrchní části filtru a vystupoval přefiltrovaný ve spodní časti filtračního zařízení. Proudění uvnitř filtračních komor směruje shora dolů, což výrazně napomáhá k odvádění prachu do výsypky. Tato koncepce snižuje tlakové ztráty filtračního média.

Publikační činnost

Nenechte si ujít