Filtrační jednotka Flat WOOD pro řešení odsávání pilin a vláknitých materiálů

Filtrační jednotka Flat WOOD pro řešení odsávání pilin a vláknitých materiálů

NEJČASTĚJSÍ APLIKACE PRŮMYSLOVÉ FILTRACE

Jsou aplikace, do kterých naše technologie instalujeme nejčastěji. Každou instalaci navrhujeme na přesně dané potřeby, aby spolehlivě fungovala. K správnému návrhu filtrační technologie používáme jak profesionální programy, naše zkušenosti tak samozřejmě poznatky, které jsme v čase získali. Proto každá aplikace v oblasti odsávání pilin, prachu, kouře a jiných pevných částic je navrhnuta s co největší přesností.

ODSÁVÁNÍ PILIN A HOBLIN OD DŘEVOOBRÁBĚCÍCH STROJŮ

V oblasti výroby nábytku a příbuzných aplikací se naše technologie používá při řešení odsávání z výrobních linek při dřevoobrábění, samozřejmostí jsou filtrační technologie pro odsávání explozního prachu v dřevoobráběcích provozech. Nedílnou součástí jsou aplikace v odsávání pilnic, zpracování odpadu a technologie dopravy či pneumatická doprava sypkých materiálu.  

Proč odsávání ?

Při zpracování dřevní hmoty, lamina, MDF aj. vzniká pilina. Vznik pilin, prachových částic, které se uvolňují do okolí, jsou nežádoucí.

Odsávací a filtrační jednotka mají za úkol zamezit šíření prachu do okolí a tím také eliminovat nebezpečí výbuchu či požáru. Filtry dále shromažďují odsátý materiál k dalšímu zpracování např. briketováním, uskladněním do sila, topením v kotli s certifikací pro spalování lamina, MDF.

ODSÁVÁNÍ MOKRÉHO DŘEVA, PIL A PILNIC

Tento provoz se vyznačuje velkým množstvím materiálu, mokrých a hrubých pilin. Nejčastějším použitím, při odsávání mokrých pilin, je použití cyklónu tj. cyklónový odlučovač. Při použitý cyklónu jsme schopni přefiltrovaný vzduch vrátit zpět do prostoru výroby a tím eliminovat tepelné ztráty, které vznikají při odsávání.

Odsávání mokrých pilin se vyznačuje vysokým výkonem ventilátorů, které jsou nutné pro transport piliny. Díky inteligentnímu systému řízení odsávání, zabezpečíme úsporu elektrické energie. Regulace probíhá pomoci inteligentních klapek a frekvenčního měniče. Inteligentní systém řízení odsávání ví, které stroje jsou aktuálně spuštěná a na základě těchto informací zaregulujeme odsávací systém pouze na dané spuštěné dřevoobráběcí stroje. Centrální odsávání a jeho inteligentní řízení se používá v dřevoobráběcích provozech s více stroji.  

Centrální odsávací systém se skládá z několik možných variant. V zásadě položek: filtrační jednotka, cyklón, ventilátor, potrubní odsávací rozvod, inteligentní klapky nebo mechanické uzávěry, zpětné potrubí do haly, rozvaděč, vyprazdňování filtrační jednotky do briketovacího lisu, odpadního vaku, šnekového dopravníku a dalších řešeních pro transport materiálu.

Filtrační jednotka se dělí na: Podtlakový nebo přetlakový – výběr je na vás. A to úplně svobodný. Modulární systém je navržen tak, že pro každou instalaci umíme nabídnout oba systémy, a také velmi přesně spočítat jejich návratnost při předpokládaném provozu. Je tedy jen na vás zda dáte přednost modernímu, účinnějšímu a tiššímu podtlakovému systému nebo cenově přístupnějšímu přetlakovému řešení.

Podtlakový systém

  • nižší hlučnost
  • o 40% vyšší účinnost a tedy nižší energetická náročnost
  • nižší riziko vzniku požáru
  • vyšší životnost odsávacího agregátu

Přetlakový systém

  • nižší cena
  • jednodušší konstrukce

Rádi Vám další výhody odsávacího systému představíme, při našem osobním setkání.

Šetření elektrické energie je standard

Odsávací ventilátor je v naší dodávce standardně ovládaný frekvenčním měničem. Ten ovládá vstupní frekvenci motoru ventilátoru. Je potřeba si uvědomit, že už 20% snížení otáček motoru dokáže snížit spotřebu motoru o 59% oproti nominální hodnotě příkonu. Citlivé nastavení frekvence podle aktuální potřeby odsávacího systému tak umožňuje výrazně upravit energetické nároky odsávacího systému.

Jakož i šetření tepla

Zajímavou součástí sestavy filtrační jednotky je i klapka, automaticky reagující na venkovní teplotu. Zatím, co v horkých dnech veškerý odsátý vzduch vyfukujete do exteriéru, v chladném období zajistí zpětné vhánění vyčištěného a ohřátého vzduchu do interiéru dílny. Navíc velkokapacitní textilní vyústka zajistí jeho přirozenou distribuci do prostoru, bez nepříjemného pocitu průvanu. Draze vytopené teplo si tak neodsajete „ven oknem“.

Ventilátory vlastní konstrukce

Filtry jsou standardně dodávané s odsávacími ventilátory vlastní konstrukce a výroby. Robustní rotor, ocelový plášť, optimalizovaný systém uložení anebo spolehlivý motor jsou prvky ověřeného agregátu s dlouhou životností.

Inteligentní řízení pomocí dotykového panelu

Přehledný LCD panel na ovládací jednotce filtru poskytuje kompletní informace o jeho stavu, činnosti a nastaveních.

Čištění až po úplném zastavení

K celkové energetické bilanci přispívají i detaily jako spuštění čištění filtru až po úplném doběhu ventilátoru, což má vliv na vyšší účinnost čištění, delší životnost filtračních hadic a nižší energetickou náročnost čistícího procesu.

Bezpečnost je priorita

Výbušné membrány na odlehčení při explozi prachu jsou specializovaným návrhovým softwarem přesně dimenzované výbušné membrány. Všechny filtrační jednotky tak splňují požadavky normy ATEX.

Požární systém prostřednictvím zabudovaného suchovodu s rychlospojkou umožňuje rychlý zásah v případě požáru.

Zapadá do systému GreMi

Filtrační jednotky jsou plně kompatibilní s ostatními zařízeními odsávacího systému. Provoz filtru a rychlost ventilátoru mohou řídit inteligentní klapky přesně podle aktuální potřeby provozu. Šnekové nebo redlerové dopravníky, briketovací lis, velkokapacitní zásobník odpadu, nebo kompletní řešení pro automatizované spalování pro výrobu tepla. Filtr si může rozumět nyní, nebo kdykoli v budoucnu, s opravdu bohatým příslušenstvím.

Na vyčištění (regeneraci) filtru

může být instalován buď systém mechanického oklepu vibračním motorem, systém impulsů stlačeného vzduchu – pulsjet, regenerace zpětným ventilátorem, nebo pneumatickomechanická regenerace. Výkon systému je snadno škálovatelný dostavbou dalších modulů, bez zhoršování již existující investice.

Vzdálená správa

Ke komfortu nechybí ani vzdálené ovládání filtru. Z kteréhokoliv webového prohlížeče, kdykoliv, můžete zjistit stav filtru, případně identifikovat potřebu servisu, ať už pravidelného nebo havarijního.

NEJNÁROČNĚJŠÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍ PROVOZY

Pro nejnáročnější aplikace v oblasti odsávání, odprášení a filtrace jsou vhodné filtrační jednotky Flat WOOD.  Tyto filtrační jednotky řady Flat WOOD se díky své unikátní konstrukci řadí mezi TOP řešení pro odsávání pilin, hoblin, a vláknitých materiálů.

Dřevozpracující provoz s množstvím vyprodukovaného materiálu pro centrální odsávací systém, se řadí mezi těžké provozy. Filtr Flat WOOD se svou konstrukci, vyprazdňováním, regenerací a usměrňovací komorou vstupní vzdušniny je schopný obsloužit i ty nejtěžší aplikace v oblasti odsávání. 

Bude nám ctí s Vámi spolupracovat.
Těšíme se na kontaktování.  

Publikační činnost

Nenechte si ujít