Odsávání svařoven

Odsávání svařoven

NEJČASTĚJSÍ APLIKACE V OBLASTI PRŮMYSLOVÉ FILTRACE

V předchozí novince (blogu) jste nalezli instalaci v dřevozpracujícím provozu. Dřevozpracující provozy jsou charakteristické materiálem s nebezpečím výbuchu a zahoření ( ATEX prostředí), dále s velkým množstvím odsávaného materiálů.  Níže doplňujeme informace k technologii průmyslové filtrace, které instalujeme v provozech, kde probíhá broušení, svařování, zpracování papírů, slévárny, automotive, kotelny s potřebou spalinového filtru a potravinářství .

Tyto aplikace průmyslového odprášení jsou specifické množstvím odsávaného materiálu, abrazí, lepivosti a případným nebezpečím zahoření či výbuchu.

Každou z jednotlivých aplikací navrhujeme přesně pro daný provoz, jeho charakteristiky a vlastnosti. Vhodně zvolená filtrační jednotka, zatížení filtračního media, potrubního vedení, zaručuje spolehlivou funkčnost, snížení provozních nákladů a zvýšení účinnosti celého systému odsávání. Nyní se zaměříme na svařovny.

SVAŘOVNY: ODSÁVÁNÍ KOUŘE

JAKE JSOU MOŽNOSTI A DRUHY ODSÁVÁNÍ ?

Odsávání pro svařování

Při procesu svařování je důležité zabezpečit čisté, bezprašné pracovní prostředí. Toto prostředí zajistíme díky vhodně zvolené filtrační jednotce, odsávací trase a celkové aplikaci odsávání kouře, aerosolu, dýmů a prachu. Při svařování vznikají nebezpečné látky, které je potřeba kvalitně odfiltrovat ve filtrační jednotce s vhodně zvoleným filtračním médiem.

Procesu svařování je mnoho, proto ke každému řešení přistupujeme s maximální pečlivostí, abychom nenarušovali výrobní procesy a zachovali maximální spokojenost klienta. Při procesu odsávání dýmu, je potřeba zabezpečit vhodně zvolenou aplikaci, tedy druh a způsob odsávání svařovny. V první fází dochází k posouzení procesu svařování, poté následuje zvolení vhodné technologie pro odtah kouře. U malých, lokálních svářecích pracovišť je nutné zabezpečit efektivní zachycení kouře při samotném vzniku. Zde platí, že odsávací rameno, digestoř či jiný přípravek musí být co nejblíže vzniku kouře.  

Naopak velké svařovny se řeší několika způsoby.

Pro příklad uvedeme několik možností. Na velké svařovací pracoviště, kde se pracuje se velkými díly, aplikujeme odsávací rameno s dostatečnými dosahy. Výhodou tohoto řešení je zachycení dýmu u samotného zdroje, však praxe ukázala, že manipulace s odsávacím ramenem svářeče zatěžuje při jeho práci a v závěru jej nepoužívá. 

Další možnost řešení svařování jsou zákryty

Tyto zákryty odsají takřka všechen kouř. Nejčastějším použitím je aplikace robotického svařování. Robotická pracoviště tj. odsávání robotických pracovišť jsou díky rozšiřující se automatizaci velmi oblíbené. Odsávání svařovacích robotů, se ve většině případů řeší odsávací digestoří umístěnou nad svařovacím robotem. Samotný pohyb, proces svařování se v některých případech neobejde bez celo zakrytování pracoviště robotického svařování. Toto zakrytování probíhá pomocí krycích plachet a stropu, který tvoří uzavřené pracoviště. Odsátý a přefiltrovaných vzduch poté vracíme zpět do prostoru zakrytování pracoviště,  čímž dosahujeme uzavřeného okruhu filtrace a zabezpečíme znehodnocení pracoviště mimo prostor svařovacího procesu. Důležitou součástí této aplikace svařování je eliminace vniknutí jisker do filtrační jednotky. Abychom předcházeli možnému zahoření filtrační jednotky, instalujeme do systému stanici s dávkováním sorbentu.

Velice oblíbené jsou odsávací stoly, které jsou dovybavený odsávací digestoři. Tyto aplikace odsávacího stolu v kombinaci s bočním a horním odsáváním, jsou ideální pro zdraví pracovníka, který je chráněn. V zásadě není potřeba vlastního přívodu čistého vzduchu do svařovací masky.

Prostorové odprášení svařoven

Také jinak, prostorové odsávání svařoven pomoci podstropních rozvodů. Tato aplikace odsávání, odprášení částic ze svařování se instaluje při práci s velkými svařenci.

Pod stropem instalujeme potrubní rozvody pro zachytávání kouře ze svařování tj. svařovací kouř. V zásadě jsou tyto stropy vybaveny jeřábem pro manipulaci s rozměrnými svařenci. Potrubní odsávací rozvody se vždy instaluji tak, aby neomezili pohyb jeřábu, ale funkčnost odprášení byla zachována. Důležitou podmínkou pro vhodné odprášení či odsávání ze svařování je zvolení vhodné metody tj. způsobu řešení odsávání, v druhé fázi znalost potřeby odsávací kapacity a s tím potřebné filtrační jednotky.

Všechny naše aplikace umíme vybavit inteligentním řízením odsávání. Víme, že elektrická energie je nemalá položka provozních nákladů výrobního závodu, proto se chceme podílet na Vaší úspoře. Použití frekvenčního měniče je u naších aplikací standardem. Inteligentní řízení odsávání, Vám doplníme o řízení pomoci software, který vyhodnocuje zanesení filtračního media, počet otevřených klapek v odsávacím potrubí, aktuálně spuštěné stroje. Dále vypíná a zapíná odsávání automaticky.

Řídíme se heslem ,,Odsávání má odsávat, aniž byste o něm věděli“.

Bude nám ctí s Vámi spolupracovat.
Těšíme se na kontaktování.  

Publikační činnost

Nenechte si ujít