Odsávání od laseru a plazmy

Odsávání od laseru a plazmy

Odsávání od laseru a plazmy

  • Řešení odsávání od laseru a plazmy
  • Filtrační technologie pro odsávání prachu a kouře od laseru
  • Chytré řízení odsávacího výkonu

Laserové a plazmové řezání jsou běžně používané technologie ve zpracovatelském průmyslu, které přinášejí rychlé a přesné řezy různých materiálů. Při těchto procesech však dochází k významnému uvolňování prachu, kouře a plynných emisí, které mohou ohrožovat zdraví pracovníků a způsobovat škody na strojním zařízení. Pro minimalizaci těchto rizik je nezbytné použití efektivních systémů pro odsávání a filtraci.

Typy filtračních systémů pro odstraňování prachu a kouře

Při laserovém a plazmovém řezání se využívají různé typy odsávacích systémů, které se liší podle specifických potřeb a charakteristik daného výrobního procesu. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby efektivně zachytávaly a filtrovaly kouř, prach a plyny, které se uvolňují během řezání.

Lokální odsávací systémy jsou nejběžnější a umisťují se přímo nad nebo kolem řezací zóny. Jsou vybaveny výkonnými ventilátory a filtry, které odsávají prach a kouř přímo z místa jejich vzniku, což minimalizuje šíření kontaminantů do okolního prostředí.

Centrální odsávací systémy jsou vhodné pro větší výrobní provozy s více řezacími stanicemi. Odsávají kontaminanty z několika řezacích zón a vedou je do jednoho velkého filtračního systému, který je obvykle umístěn mimo hlavní pracovní prostor.

Technologie filtrace při odsávání od laseru a plazmy

Filtrační technologie hrají klíčovou roli v minimalizaci expozice škodlivým částicím. Použití moderních filtračních systémů, jako jsou HEPA filtry a systémy s filtračními kazetami, je stále běžnější. Tyto systémy efektivně zachytávají jemné prachové částice a další kontaminanty přímo u zdroje jejich vzniku, což zabraňuje jejich šíření do pracovního prostředí. Filtry by měly být pravidelně kontrolovány a měněny, aby se udržela jejich maximální účinnost a prodloužila životnost řezacích strojů.

Údržba a správa filtračních systémů

Správná údržba filtračních systémů je zásadní pro udržení jejich účinnosti. To zahrnuje pravidelné kontroly a výměnu filtračních prvků, stejně jako celkovou kontrolu systému, aby se předešlo jakýmkoliv únikům nebo jiným problémům, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost. Správně udržovaný filtrační systém nejenže zvyšuje bezpečnost pracovního místa, ale také přispívá k úsporám energie a snižuje celkové provozní náklady.

Odsávání od laseru a plazmy

Bezpečnostní opatření pro systémy odsávání prachu a kouře

Vzhledem k riziku vzniku požáru nebo exploze z hromadění prachových částic je důležité, aby filtrační systémy obsahovaly integrované bezpečnostní prvky, jako jsou detektory kouře, hasicí systémy a technologie pro detekci jisker. Tyto prvky pomáhají minimalizovat riziko a zajišťují bezpečné pracovní prostředí v souladu s průmyslovými normami a regulacemi.

Chytré řízení odsávacího výkonu

Filtrační jednotky je vhodné vybavit systémem pro automatickou regeneraci filtračních hadic, který přináší významné prodloužení životnosti filtračního média. Přidáním inteligentního řízení do odsávacích systémů při odsávání od laseru a plazmy lze dosáhnout vyšší míry flexibility, což umožňuje systému přizpůsobovat se měnícím se provozním podmínkám. Tato vylepšení nejenže zvyšují účinnost odsávání nebezpečného prachu, ale také vedou k optimalizaci spotřeby energie.

Hledáte řešení pro odsávání, odprášení nebo filtraci?

Díky vlastnímu výrobnímu závodu jsme schopni navrhnout odsávání pro jeden stroj, ale i celý výrobní závod. Máme vlastní projekci, konstrukci, výrobu a montážní party. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně profylaktických prohlídek. Využijte naše zkušenosti a kontaktujte nás.

Publikační činnost

Nenechte si ujít