Problémy se zastaralou technologií odsávání a filtrace

Odsávání svařoven

Problémy se zastaralou technologií odsávání a filtrace

  • Problémy s efektivitou odsávacích systémů
  • Vysoké provozní náklady zastaralých systémů

V průmyslových provozech se stále častěji setkáváme s problémy spojenými s používáním zastaralých technologií odsávání a filtrace. Systémy, které byly navrženy a instalovány před desítkami let, dnes často nedokážou efektivně čelit současným požadavkům na kvalitu ovzduší a ochranu životního prostředí. Zatímco moderní technologie odsávání a filtrace se zaměřují na maximální efektivitu a minimální dopady na životní prostředí, staré systémy často selhávají v odstraňování škodlivých látek, což vede k řadě problémů. Tyto problémy negativně ovlivňují jak pracovní prostředí, tak širší okolní ekosystém.

Nedostatečná účinnost odsávání

Neefektivní odsávací systémy nedokáží účinně odsát škodlivé látky z pracovního prostředí. To způsobuje rozšíření znečištěného vzduchu po celém pracovišti, a tím se zhoršují pracovní podmínky. Zaměstnanci jsou vystaveni vyšším koncentracím nebezpečných látek, které mohou negativně ovlivnit jejich zdraví a bezpečnost.

Problémy s efektivitou filtračních jednotek

Zastaralé filtrační jednotky často nedosahují potřebné účinnosti při odstraňování škodlivých částic a emisí ze vzduchu. Tyto jednotky jsou neefektivní a nedokáží odfiltrovat dostatečné množství škodlivých látek, které se pak uvolňují do okolního ovzduší. Výsledkem jsou zvýšené emise skleníkových plynů, zhoršená kvalita vzduchu v místním prostředí a potenciální zdravotní rizika pro zaměstnance i okolní obyvatele.

Náklady na údržbu a vysoká spotřeba energie

Zastaralé odsávací a filtrační systémy zpravidla vykazují vysokou energetickou náročnost, protože nebyly navrženy s ohledem na energetickou efektivitu. To vede k nadměrné spotřebě energie a zbytečně vysokým provozním nákladům. V současné době, kdy je kladen důraz na udržitelnost a snižování energetické stopy, představuje tento aspekt významnou nevýhodu.

Kromě toho nedostatečná údržba a obtížná modernizace těchto zastaralých systémů komplikují jejich provoz. S postupem času se zvyšuje riziko technických poruch, které mohou vést k neplánovaným výpadkům a potenciálně i k bezpečnostním incidentům.

Odsávání a filtrace ekologie

Investice do nových systémů odsávání a filtrace

Řešením těchto problémů je investice do modernizace nebo kompletní výměny zastaralých systémů za nové, energeticky efektivní technologie odsávání a filtrace. Tímto krokem mohou firmy zlepšit kvalitu pracovního prostředí, snížit svou ekologickou stopu, a také dosáhnout dlouhodobých úspor nákladů na energii a provoz.

Hledáte řešení pro odsávání, odprášení nebo filtraci?

Díky vlastnímu výrobnímu závodu jsme schopni navrhnout odsávání pro jeden stroj, ale i celý výrobní závod. Máme vlastní projekci, konstrukci, výrobu a montážní party. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně profylaktických prohlídek. Využijte naše zkušenosti a kontaktujte nás.

Publikační činnost

Nenechte si ujít