Odsávání prachu ve sklárnách

Odsávání prachu ve sklárnách

Odsávání prachu ve sklárnách

  • Řešení odsávání ve sklářství
  • Filtrační technologie pro odsávání prachu a kouře ve sklárnách
  • Chytré řízení odsávacího výkonu

Výroba skla zahrnuje rizika spojená s prachem a jemnými částicemi, které mohou vznikat při práci s různými chemikáliemi a zejména s krystalickou křemičitou, tedy silikou. Efektivní odsávání prachu je proto klíčové pro každý sklářský závod, který chce zajistit bezpečnost svých zaměstnanců a dodržovat přísné normy pro bezpečné a čisté pracovní prostředí.

Technologie odsávání prachu ve sklárnách

Při volbě systému odsávání prachu je důležité zohlednit specifika sklářského provozu, včetně velikosti výrobní haly a typů používaných surovin. Moderní systémy odsávání prachu mohou zahrnovat jak mobilní jednotky pro menší provozy, tak rozsáhlé stacionární systémy s trubkovými rozvody vedoucími od jednotlivých pracovišť do centrálního filtračního zařízení. Tyto systémy jsou často vybaveny pokročilými filtry a automatickými spouštěči, které aktivují odsávání prachu při spuštění zařízení.

Lokální odsávání

Tento typ odsávání je navržen tak, aby byl co nejbližší zdroji kontaminace, čímž se zvyšuje efektivita odvádění nečistot přímo od místa jejich vzniku. Lokální odsávání obvykle zahrnuje použití odsávacích ramen, které jsou instalovány přímo nad nebo vedle zařízení generující prach. Tyto odsávací ramena efektivně zachytávají prach a částice, než se stihnou rozptýlit do většího prostoru, což snižuje celkovou kontaminaci vzduchu ve výrobní hale.

Centrální odsávání ve sklárnách

Centrální odsávání je navrženo tak, aby efektivně odvádělo prach a jemné částice z místa vzniku při práci se sklem. Odsávání funguje na principu vytváření silného proudu vzduchu, který je schopen nasávat jemné i hrubé částice a transportovat je potrubím mimo pracovní zóny. Tento proces je zajištěn použitím vysokovýkonných ventilátorů a optimalizovanou konstrukcí potrubního systému, který minimalizuje ztráty tlaku a zaručuje efektivní transport prachu a částic.

Filtrace prachu ve sklárnách

Filtrace prachu ve sklářských provozech je nezbytným krokem pro zachycení a odstranění prachových částic z pracovního prostředí. Moderní filtrační systémy jsou navrženy tak, aby účinně zachytávaly různé velikosti prachových částic, což je zásadní pro minimalizaci zdravotních rizik spojených s inhalací prachu. Tyto systémy obvykle zahrnují kombinaci mechanických a jemnějších filtrů schopných zachytit i mikroskopické částice.

Odsávání prachu ve sklárnách

Rizika spojená s prachem ve sklárnách

Rizika spojená s prachem ve sklárnách představují vážnou hrozbu jak pro zdraví zaměstnanců, tak pro bezpečnost výrobních zařízení. Největší obavu vyvolává inhalace prachu obsahujícího krystalickou křemičitou (siliku), který je běžným vedlejším produktem při zpracování skleněných materiálů. Dlouhodobé vdechování těchto částic může vést k vážným respiračním onemocněním. Kromě zdravotních rizik může prach způsobit i technické problémy, jako jsou poškození strojů a zařízení či snížení kvality konečných produktů.

Chytré řízení odsávacího výkonu

Filtrační jednotky je vhodné vybavit systémem pro automatickou regeneraci filtračních hadic, který přináší významné prodloužení životnosti filtračního média. Přidáním inteligentního řízení do odsávacích systémů při odsávání ve sklárnách lze dosáhnout vyšší míry flexibility, což umožňuje systému přizpůsobovat se měnícím se provozním podmínkám. Tato vylepšení nejenže zvyšují účinnost odsávání nebezpečného prachu, ale také vedou k optimalizaci spotřeby energie.

Hledáte řešení pro odsávání, odprášení nebo filtraci?

Díky vlastnímu výrobnímu závodu jsme schopni navrhnout odsávání pro jeden stroj, ale i celý výrobní závod. Máme vlastní projekci, konstrukci, výrobu a montážní party. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně profylaktických prohlídek. Využijte naše zkušenosti a kontaktujte nás.

Publikační činnost

Nenechte si ujít