Odsávání kouře a plynných zplodin v hutnictví

Odsávání kouře a plynných zplodin v hutnictví

Odsávání kouře a plynných zplodin v hutnictví

  • Řešení odsávání hutnických provozů
  • Filtrační technologie pro odsávání zplodin v hutnictví
  • Chytré řízení odsávacího výkonu

Odsávání kouře a plynných zplodin je v hutnictví klíčovým prvkem pro ochranu zdraví pracovníků a zajištění bezpečnosti na pracovišti. Hutnické provozy produkují značné množství škodlivých látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví a na životní prostředí, pokud nejsou účinně odstraňovány.

Odsávání u zdroje

Nejefektivnější metodou je odsávání přímo u zdroje vzniku škodlivin. Tento přístup minimalizuje šíření zplodin v pracovním prostoru a chrání pracovníky před jejich inhalací. Lokální odsávání pomocí dobře navržených odsávacích ramen, zákrytů a digestoří je v těchto případech nezbytné​.

  • Lokální odsávání: Použití odsávacích ramen, které jsou umístěny co nejblíže ke zdroji kouře, zajišťuje maximální zachycení škodlivin dříve, než se rozptýlí do okolního vzduchu. Flexibilita těchto ramen umožňuje jejich snadné nastavení a přizpůsobení podle potřeby​.
  • Zákryty a digestoře: Využití zákrytů a digestoří nad svařovacími stoly nebo jinými zdroji zplodin zajišťuje efektivní odsávání přímo nad místem vzniku, což zvyšuje účinnost odsávacího systému a minimalizuje šíření kouře.

Prostorové odsávání

V případech, kdy není možné odsávání přímo u zdroje, například při práci s velkými objekty nebo v situacích, kde by potrubí překáželo v provozu, se používá prostorové odsávání. Tento systém vyměňuje vzduch v celé místnosti a zajišťuje udržování přijatelných hygienických podmínek​.

  • Výměna vzduchu: Prostorové odsávání pracuje na principu kontinuální výměny vzduchu, kde je znečištěný vzduch odsáván a nahrazován čerstvým. Tento proces pomáhá udržovat nízkou koncentraci škodlivin v ovzduší a zlepšuje celkovou kvalitu vzduchu v pracovním prostředí​.
  • Centrální odsávací systémy: Větší hutnické provozy mohou využívat centrální odsávací systémy, které jsou napojeny na několik odsávacích bodů v hale. Tento systém umožňuje efektivní odsávání z více míst najednou a je ideální pro provozy s vysokou produkcí zplodin​.
Odsávání kouře a plynných zplodin v hutnictví

Filtrační systémy

Filtrační věže a další pokročilé filtrační technologie mohou být využity k zachycení a odstranění jemných částic a plynů z ovzduší. Tyto systémy jsou nezbytné zejména v prostorech s vysokou intenzitou svařování nebo termického dělení kovů​.

  • Filtrační věže: Tyto vysokokapacitní filtrační systémy jsou navrženy tak, aby zachytily a odstranily jemné částice a škodlivé plyny, které by jinak unikly do okolního ovzduší. Jsou ideální pro velké průmyslové haly, kde je vysoká produkce kouře​​.
  • Pokročilé filtrační technologie: Moderní filtrační systémy využívají různé technologie, jako jsou HEPA filtry nebo aktivní uhlí, které zajišťují vysokou účinnost při odstraňování škodlivin z ovzduší​.

Chytré řízení odsávacího výkonu při odsávání prachu v hutnictví

Filtrační jednotky je vhodné vybavit systémem pro automatickou regeneraci filtračních hadic, který přináší významné prodloužení životnosti filtračního média. Přidáním inteligentního řízení do odsávacích systémů při odsávání prachu lze dosáhnout vyšší míry flexibility, což umožňuje systému přizpůsobovat se měnícím se provozním podmínkám. Tato vylepšení nejenže zvyšují účinnost odsávání nebezpečného prachu, ale také vedou k optimalizaci spotřeby energie.

Hledáte řešení pro odsávání, odprášení nebo filtraci?

Díky vlastnímu výrobnímu závodu jsme schopni navrhnout odsávání pro jeden stroj, ale i celý výrobní závod. Máme vlastní projekci, konstrukci, výrobu a montážní party. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně profylaktických prohlídek. Využijte naše zkušenosti a kontaktujte nás.

Publikační činnost

Nenechte si ujít