Odsávání pilin a prachu z výroby regálových a manipulačních systému

Odsávání pilin a prachu z výroby regálových a manipulačních systému

Pro významného výrobce regálových a manipulačních systému jsme realizovali technologii odsávání a filtrace. Technologie splňuje nejnáročnější požadavky na bezpečnost. Je vybavený zpětnou klapkou na odsávacím potrubí, odlehčovacími membránami pro uvolnění tlakové vlny do venkovního prostředí a suchým hasícím systémem.

Filtrační jednotka je podtlaková, kdy odsávací radiální ventilátor je umístěný na čisté straně průmyslové filtrační jednotky. Díky tomuto systému dochází k výrazné úspoře provozních nákladů, eliminaci hluku a zvýšení bezpečnosti celého systému odsávání. 

Odsávání pilin a prachu z výroby regálových a manipulačních systému

Díky systému řízení je zajištěná automatická regenerace filtračního média. Vyprazdňování je zajištěno pomoci rotačního podavače ( turniket ) , který zajistí kontinuální vyprazdňování do spodní částí průmyslové filtrační jednotky.  Pro odsávání a filtraci pilin jde o velmi kvalitní výrobek, vyrobený v našem vlastním výrobním závodě.

Díky vlastnímu výrobnímu závodu jsme schopni navrhnout odsávání pro jeden stroj, ale i celý výrobní závod. Máme vlastní projekci, konstrukci, výrobu a montážní party. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně profylaktických prohlídek. Využijte naše zkušenosti a kontaktujte nás.

Publikační činnost

Nenechte si ujít

Projekce a konstrukce

Nejdůležitější jsou rozhodnutí na začátku      Dbáme na koordinaci a provázanost profesí Tvoříme ekonomické a provozně-efektivní řešení Využíváme nejmodernější technologie a řešení Máme dlouholeté zkušenosti Nejdůležitější v řešení…. je jeho

Více informací zde

Odsávání svařoven

NEJČASTĚJSÍ APLIKACE V OBLASTI PRŮMYSLOVÉ FILTRACE V předchozí novince (blogu) jste nalezli instalaci v dřevozpracujícím provozu. Dřevozpracující provozy jsou charakteristické materiálem s nebezpečím výbuchu a zahoření ( ATEX

Více informací zde