Odsávání pilin a prachu z výroby regálových a manipulačních systému

Odsávání pilin a prachu z výroby regálových a manipulačních systému

Pro významného výrobce regálových a manipulačních systému jsme realizovali technologii odsávání a filtrace. Technologie splňuje nejnáročnější požadavky na bezpečnost. Je vybavený zpětnou klapkou na odsávacím potrubí, odlehčovacími membránami pro uvolnění tlakové vlny do venkovního prostředí a suchým hasícím systémem.

Filtrační jednotka je podtlaková, kdy odsávací radiální ventilátor je umístěný na čisté straně průmyslové filtrační jednotky. Díky tomuto systému dochází k výrazné úspoře provozních nákladů, eliminaci hluku a zvýšení bezpečnosti celého systému odsávání. 

Odsávání pilin a prachu z výroby regálových a manipulačních systému

Díky systému řízení je zajištěná automatická regenerace filtračního média. Vyprazdňování je zajištěno pomoci rotačního podavače ( turniket ) , který zajistí kontinuální vyprazdňování do spodní částí průmyslové filtrační jednotky.  Pro odsávání a filtraci pilin jde o velmi kvalitní výrobek, vyrobený v našem vlastním výrobním závodě.

Díky vlastnímu výrobnímu závodu jsme schopni navrhnout odsávání pro jeden stroj, ale i celý výrobní závod. Máme vlastní projekci, konstrukci, výrobu a montážní party. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně profylaktických prohlídek. Využijte naše zkušenosti a kontaktujte nás.

Publikační činnost

Nenechte si ujít

Odsávání svařovny

Odsávání svařovny

Zajištění čistého pracovního prostředí ve svařovnách představuje klíčový prvek pro ochranu zdraví svářečů a dalších pracovníků přítomných v daném prostředí. Svařovací procesy generují kouř obsahující

Více informací zde