Odsávání pilin a prachu z výroby nábytku

Odsávání pilin a prachu z výroby nábytku

Již čtvrtá filtrační jednotka v tomto provoze, silo na dřevní odpad včetně kotelny. Instalace dvou nových filtračních jednotek. Průmyslové filtrační jednotky jsou plně automatické, vybavené systémem vzdálené správy, frekvenčními měniči pro maximální úsporu provozních nákladů.

Filtrační jednotka, z důvodů odsávání z provozu s nebezpečím výbuchu, je vybavená systémem pro odlehčení tlakové vlny do venkovního prostředí. Filtrační jednotka je umístěna na robustní svařované konstrukci, kterou jsme taktéž vyrobili v našem výrobním závodě.  Doprava odsátého materiálu do briketovacího lisu.   

Odsávání pilin a prachu z výroby nábytku

Námi vyráběné filtrační jednotky pro odsávání dřevního prachu a pilin jsou vybavené automatickou regeneraci filtračního média. Celý systém je plně automatický. Obsluha obráběcích strojů pouze zapne stroj a vše ostatní se děje automaticky. Spustí se odsávací ventilátory, vyprazdňování průmyslové filtrační jednotky, její regenerace a regulace otáček ventilátorů pomoci frekvenčního měniče. Tak, aby obsluha ani nevěděla, že systém odsávání a filtrace, pracuje.

Díky vlastnímu výrobnímu závodu jsme schopni navrhnout odsávání pro jeden stroj, ale i celý výrobní závod. Máme vlastní projekci, konstrukci, výrobu a montážní party. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně profylaktických prohlídek. Využijte naše zkušenosti a kontaktujte nás.

Publikační činnost

Nenechte si ujít