Odsávání zplodin při svařování

Odsávání zplodin ve svařovnách

Odsávání zplodin při svařování

Odsávání vzniklých zplodin ve svařovnách je důležité zejména pro ochranu zdraví a bezpečnosti svářečů a dalších pracovníků. Kouř ze svařování obsahuje různé škodlivé látky, jako jsou oxidy kovů, fluoridy, ozón nebo karcinogenní sloučeniny. Tyto látky mohou pronikat do plic, způsobovat chronické onemocnění, poškození nervového systému nebo rakovinu. Je proto nutné zajistit dostatečné odsávání kouře u zdroje vzniku zplodin nebo v celém pracovním prostoru.

Výběr správného odsávacího systému

Pro efektivní odsávání kouře je třeba zvolit vhodný typ odsávacího systému, který bude odpovídat velikosti, tvaru a materiálu svařenců. Dále je třeba brát v potaz intenzitu svařování a množství vyprodukovaného svařovacího kouře. Obecně platí, že čím blíže zdroji kouře se odsává, tím lépe se kouř zachytává.

Prostorové odsávání svařovacích pracovišť

Prostorové odsávání svařování se provádí v celé svařovací hale, například pomocí centrálního nebo podstropního odsávání. Toto řešení je vhodné pro velké svařence a vyžaduje dostatečnou výměnu vzduchu ve svařovně. Teplý svařovací kouř stoupá do výšky a vytváří mrak, který je následně odsáván pomocí potrubí do filtračního zařízení.

Lokální odsávání ve svařovnách

Lokální systémy se zaměřují na odsávání zplodin přímo u zdroje, což zvyšuje účinnost a zlepšuje kvalitu vzduchu na pracovišti. Při tomto typu odsávání se používají speciální odsávací ramena, digestoře nebo rukávy, které jsou umístěny přímo nad nebo kolem místa svařování. Toto řešení je vhodné pro menší svařence do 2 metrů a umožňuje efektivní zachycení kouře ihned při jeho vzniku.

Robotické odsávání

Robotické odsávání se používá u robotických pracovišť, která jsou vystavena vysokému zatížení bez možnosti pauzy. Tento typ odsávání vyžaduje spolehlivou a odolnou filtrační technologii, která zvládne dlouhodobý provoz. Odsávání se obvykle provádí pomocí odsávacích digestoří umístěných nad svařovacími roboty.

Publikační činnost

Nenechte si ujít

Odsávání svařovny

Odsávání svařovny

Zajištění čistého pracovního prostředí ve svařovnách představuje klíčový prvek pro ochranu zdraví svářečů a dalších pracovníků přítomných v daném prostředí. Svařovací procesy generují kouř obsahující

Více informací zde