Odsávání papíru na pracovištích

Odsávání papíru

Odsávání papíru na pracovištích

V provozech, kde se papír zpracovává jako hlavní surovina je efektivní odsávání papírového odpadu důležitým prvkem, jelikož odsávání odpadu z papíru významně přispívá k optimalizaci provozu a zlepšení pracovních podmínek.

Proč odsávat odpad z papíru?

Provozy zpracovávající papír se často potýkají s vysokým objemem papírového odpadu, který může způsobit nejen problémy s čistotou a pořádkem, ale také snížit kvalitu vzduchu na pracovištích. Odsávání papírového odpadu umožňuje efektivně odstranit vznikající prach a částice z ovzduší, což vede k bezpečnějšímu a čistějšímu pracovnímu prostředí. Jaké jsou tedy možnosti odsávání na pracovištích?

Centrální odsávací systémy

Centrální odsávací systémy využívají odsávací jednotku, která je připojena k rozvodu potrubí po celém provozu. Potrubí je propojeno s jednotlivými pracovními stanicemi, kde je umístěno odsávací zařízení se sacím hrdlem. Papírový odpad je nasáván pomocí sacího ventilátoru a poté transportován potrubím do centrálního sběrného bodu, kde může být dále zpracován nebo recyklován.

Lokální odsávací jednotky

Lokální odsávací jednotky jsou přenosné a mohou být umístěny přímo u pracovních stanic nebo strojů, které produkují papírový odpad. Tyto jednotky obsahují sací ventilátor a filtraci vzduchu pro odstranění prachu a částic. Papírový odpad je nasáván pomocí sacího ventilátoru a následně odveden do sběrného kontejneru nebo centrálního sběrného bodu.

Výhody odsávání papíru

Odsávání papíru v provozovnách přináší řadu výhod. Jednou z hlavních výhod je zlepšení pracovního prostředí a zvýšení bezpečnosti provozu. Odsávání papíru snižuje množství prachu a částic ve vzduchu, což přispívá ke zlepšení kvality ovzduší v pracovním prostředí a snižuje riziko respiračních onemocnění a alergií. Odsávání papíru má také pozitivní dopad na bezpečnost práce tím, že minimalizuje hromadění hořlavých materiálů a snižuje riziko požáru.

Doporučené parametry pro odsávání

Při plánování a instalaci odsávacího systému je nutné dodržovat základní pravidla, které zajišťují jeho správnou funkčnost a bezpečnost.

Odsávací výkon, tedy objem vzduchu, který je odváděn z jednotlivých strojů nebo linek, musí být dostatečně vysoký, aby se zajistil požadovaný podtlak v místě odsávání a došlo tak k efektivnímu odstranění pevných částic. Dále je důležité brát v úvahu elektrickou vodivost papíru. Při odsávání papírového prachu dochází ke vzniku statické elektřiny, což může způsobit jiskření a zapálení prachu. Je proto nezbytné, aby všechny komponenty odsávacího systému byly elektricky propojeny a uzemněny tak, aby se předešlo možným nebezpečným situacím.

Hledáte řešení pro odsávání, odprášení nebo filtraci?

Díky vlastnímu výrobnímu závodu jsme schopni navrhnout odsávání pro jeden stroj, ale i celý výrobní závod. Máme vlastní projekci, konstrukci, výrobu a montážní party. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně profylaktických prohlídek. Využijte naše zkušenosti a kontaktujte nás.

Publikační činnost

Nenechte si ujít