Odsávání mokrého a suchého odpadu v dřevních provozech

Odsávání mokrého a suchého odpadu

Odsávání mokrého a suchého odpadu v dřevních provozech

Dřevozpracující průmysl je odvětví, které se zabývá zpracováním dřeva do různých výrobků, jako jsou například nábytek, stavební materiály, papír a další. Zpracování dřeva zároveň produkuje velké množství suchého a mokrého odpadu. Tyto odpady je nutné kvůli bezpečnosti a kvalitě práce efektivně odsávat z pracovišť.

Odsávání v dřevozpracujících provozech

Odsávání mokrého a suchého odpadu v dřevozpracujícím průmyslu je důležitou součástí celého výrobního procesu, která přináší řadu výhod, jako je zlepšení kvality vzduchu na pracovišti, zvýšení efektivity a produktivity výroby, snížení spotřeby energie a nákladů na likvidaci odpadu. Odpad ze dřeva se také využívá jako druhotná surovina nebo biopalivo.

Odsávání mokrého odpadu

Mokrý odpad se vyznačuje výskytem nečistot a vysoké vlhkosti, která zhoršuje jeho výhřevnost a zvyšuje riziko vzniku plísní nebo hub. Vzniká například při kácení stromů, zpracování dřeva nebo při dlouhodobém kontaktu dřeva s vodou. Mokrý odpad, jako je kůra, štěpky nebo dřevní brikety, je v provozech obvykle odsáván pomocí cyklónových odlučovačů, které jsou velice účinné při odlučování mokrého odpadu.

Odsávání suchého odpadu

Suchý odpad ze dřeva naopak neobsahuje vlhkost, oleje, lepidla ani jiné nečistoty a dá se snadno recyklovat. K odsávání suchého odpadu, jako jsou třísky a piliny dochází za pomoci vzduchotechnických systémů, které jej filtrují, oddělují od vzduchu a sbírají do sběrných nádob nebo do zařízení pro další zpracování. Při odsávání tohoto odpadu je také nutné dbát na prevenci a ochranu před nebezpečím výbuchu, které může nastat při dosažení určité koncentrace dřevního prachu se vzduchem a aktivaci iniciačního zdroje. K tomu je vhodné použít explozní membránu, která zajistí bezpečnost filtrační jednotky.

Hledáte řešení pro odsávání, odprášení nebo filtraci?

Díky vlastnímu výrobnímu závodu jsme schopni navrhnout odsávání pro jeden stroj, ale i celý výrobní závod. Máme vlastní projekci, konstrukci, výrobu a montážní party. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně profylaktických prohlídek. Využijte naše zkušenosti a kontaktujte nás.

Publikační činnost

Nenechte si ujít