Jak ušetřit za energie při odsávání pracovišť?

Odsávání úspora energií

Jak ušetřit za energie při odsávání pracovišť?

Odsávání a filtrace prachu představuje značnou spotřebu elektrické energie, která se odráží v nákladech na provoz a údržbu odsávacích a filtračních systémů. V době rostoucích cen energií je proto důležité hledat možnosti, jak snížit energetickou náročnost odsávání a filtrace prachu, aniž by se snížila jejich účinnost a spolehlivost.

Provoz odsávacích a filtračních zařízení

Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících energetickou náročnost odsávání a filtrace je množství vzduchu, které je potřeba odsát a pročistit. Čím více vzduchu je odsáváno, tím větší je spotřeba elektrické energie. Může za to ventilátor, který vytváří podtlak a zajišťuje proudění vzduchu v systému. Proto je vhodné minimalizovat množství odsávaného vzduchu, aniž by se snížila účinnost záchytu prachu.

Základním pravidlem je zachytávat prach co nejblíže k jeho zdroji, aby se zabránilo jeho šíření do okolního prostředí. Tím se sníží objem vzduchu, který je třeba odsát, a tím i spotřeba energie. K tomu je možné využít různé metody záchytu prachu, jako jsou odsávací ramena, digestoře nebo zákryty. Tyto metody je třeba zvolit podle typu a charakteru prachu, jeho množství, velikosti a tvaru pracoviště nebo požadavků na kvalitu ovzduší.

Moderní systémy v sobě obsahují inteligentní řízení odsávání klapek. Ty díky frekvenčnímu měniči na odsávacím ventilátoru zabezpečí změnu spotřeby elektrické energie na takovou úroveň, kolik je v daný moment potřeba pro aktuálně spuštěná odsávací místa.

Technologie Smart Eye

Úspora energií při lokálním odsávání

Příkladem úsporné metody záchytu prachu je odsávání přímo od svařovacího hořáku, které umožňuje odsávat prach a dýmy ze vzdálenosti desítek centimetrů od místa jejich vzniku. Tím se sníží množství odsávaného vzduchu až desetkrát oproti klasickým metodám. Odsávání přímo od svařovacího hořáku je také nejefektivnější metodou z hlediska záchytu prachů a dýmů.

Velikost a výkon filtrační jednotky

Dalším faktorem ovlivňujícím energetickou náročnost odsávání prachu je typ a velikost filtrační jednotky, která slouží k zachycení a separaci prachu z odsávaného vzduchu. Jednotka musí být dimenzována podle množství a charakteru prachu, který je třeba filtrovat, a podle požadavků na kvalitu vyfukovaného vzduchu.

Filtrační jednotka by měla být vybavena systémem pro regeneraci filtračních médií, který slouží k odstranění nahromaděného prachu z povrchu. Regenerace filtračních médií také prodlužuje její životnost, zlepšuje účinnost a snižuje tlakovou ztrátu.

Hledáte řešení pro odsávání, odprášení nebo filtraci?

Díky vlastnímu výrobnímu závodu jsme schopni navrhnout odsávání pro jeden stroj, ale i celý výrobní závod. Máme vlastní projekci, konstrukci, výrobu a montážní party. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně profylaktických prohlídek. Využijte naše zkušenosti a kontaktujte nás.

Publikační činnost

Nenechte si ujít