Odsávání kouře a dýmu při svařování

Odsávání kouře a dýmu při svařování

Optimální odsávání pro bezpečné svařování

Odsávání svařovacího kouře a prachu je nezbytné pro udržení zdravého pracovního prostředí ve svařovacím hale. Dým ze svařování může obsahovat nebezpečné látky, jako jsou oxidy kovů a slitin, které mohou způsobit zdravotní problémy. Důležité je zajistit dostatečné odtah svařovacího kouře, aby se minimalizoval kontakt svařovacího personálu těmto škodlivým látkám.

Při výběru odsávacího řešení je důležité brát v úvahu specifické potřeby výrobního procesu, velikost svařenců a způsob svařování. Kvalita odsávacího zařízení je stejně důležitá jako výběr správného filtru. Je zásadní určit optimální množství odsávaného vzduchu, protože čím blíže ke zdroji svařování se odsávání provádí, tím efektivněji se zachytí kouř.

Pro velké svařovací pracoviště

Pro velké svařovací pracoviště, kde jsou rozsáhlá řešení svařence, jsou vhodná odsávací ramena s prodlužovacími částmi, která pokrývá celý pracovní prostor. Další efektivní možnosti jsou systémy centrálního, podstropního odsávání. Sběrné potrubí je umístěno pod stropem, což zajišťuje efektivní odsávání a pracovní bezpečné prostředí.

Řešení pro lokální svařovací pracoviště

Pro menší svařovací pracoviště nebo pro opravy po robotickém svařování lze použít odsávací zákryty, které téměř úplně zachytí svařovací kouř. Toto řešení je vhodné pro lokální svařovací pracoviště o velikosti svařence do 2 metrů. Odsávací digestoř s dvojitým záchytem zaručují efektivní odvod kouře od svářeče, což zvyšuje ochranu a komfort práce.

Publikační činnost

Nenechte si ujít

Odsávání textilního prachu

Odsávání textilního prachu

Odsávání textilního prachu je klíčovou technologií v textilním průmyslu, která pomáhá chránit zdraví pracovníků a snižovat riziko požárů způsobených akumulací prachu. V průmyslových aplikacích se

Více informací zde