Odprášení GREMI na televizi Nova

Odprášení GREMI na televizi Nova

Při nárazových testech automobilů, za přítomností štábu TV NOVA, byla k vidění technologie Odprášení linky na drcení autovraků.

Princip odprášení dochází v bubnu třídiče, kde dojde k rozbíjení vstupního příchozího materiálu na menší částice. Třídící linka je určena k separaci jednotlivých částic drceného šrotu. Opakujícím se přesypáváním šrotového odpadu tj. šrotu v separačním bubnu dochází vlivem cirkulujícího proudu vzdušiny k stržení lehkých frakcí (plasty, textil a jiný lehký materiál). Vzdušina je odvedena do cyklónu, kde dochází k odseparování hrubých částic s lehkou frakcí. Tyto zachycené hrubé částice jsou turniketem dále vynesené ven z okruhu cirkulace. Vzdušina je z výstupu cyklónových odlučovačů nasávána cirkulačním ventilátorem, který ji vžene zpět do třídící linky. Část vzdušiny z potrubí propojujícího cyklónové odlučovače a cirkulační ventilátor je odsávána odtahovým ventilátorem. Vzdušnina projde přes sekundární stupeň čištění do komínu, a je vypuštěn do venkovního prostředí. Odsávané množství vzdušiny je v průběhů nahrazován vzduchem z haly nasávaným do třídící linky přes otvory pro vstup a výstup tříděného materiálu.

Primární odloučení je vyřešeno jako sada paralelně umístěných cyklónů. Jedná se o sadu čtyř mechanických odlučovačů prachových částic. Cyklonové odlučovače pro odloučení prachu využívají odstředivé síly, které působí na prachové částice, které jsou unášené v odsávané vzdušnině. Vstupující směs vzduchu s prachem vstupuje do cyklónu v horní části – do excentrické náběhové části. Náběh uvede tuto směs do stavu rotace kolem osy cyklónu. Prachové částice díky odstředivé síly kloužou po vnitřní ploše cyklónu. Vlivem gravitace jsou směřovány dolů k přírubě výsypu cyklónu. Vzduch odchází v horní části cyklónu. Pro správnou funkci cyklónového odlučovače je zajištěno tlakové oddělení výsypu odpadu od externího prostředí. Oddělení je zabezpečeno pomocí rotačních podavačů. Podavače zabezpečí, aby nedošlo k ovlivňování proudění uvnitř cyklónových odlučovačů či úniku vzduchu skrz hrdlo výsypu.

Pro sekundární odlučování jemných částic je instalován sekundární stupeň čistění. Jedná se o sadu čtyř dvojic mechanických odlučovačů prachových částic. Cyklónové odlučovače pro odloučení prachu využívají odstředivé síly působící na prachové částice unášené v odsávané vzdušnině. Vstupující směs vzduchu s prachem vstupuje do cyklónu v jeho horní části – do excentrického náběhového mechanizmu, který uvede tuto směs do rotace kolem osy cyklónu. Prachové částice vlivem odstředění klouzají po vnitřní ploše cyklónu a vlivem gravitace jsou unášeny směrem dolů k spodní části výstupu. Vzduch odchází v horní části cyklónu. Každý pár představuje dva sériově řazené cyklóny, kdy výstup prvního odlučovače je veden do vstupu druhého odlučovače. Výsyp z cyklónového odlučovače je řešen pomocí expanzní nádoby, která uklidní rotace odlučovaného materiálu před jeho vstupem do rotačního podavače.

Budeme rádi, pokud se sami přesvědčíte o kvalitě naší práce.

Publikační činnost

Nenechte si ujít

Odsávání textilního prachu

Odsávání textilního prachu

Odsávání textilního prachu je klíčovou technologií v textilním průmyslu, která pomáhá chránit zdraví pracovníků a snižovat riziko požárů způsobených akumulací prachu. V průmyslových aplikacích se

Více informací zde