Odsávání prachu v železárnách

Odsávání prachu v železárnách

Jednou z významných referencí je aplikace našich filtračních zařízení pro odsávání prachu v ocelárenském průmyslu. V rámci naší dodávky jsme instalovali 4 filtrační baterie o celkovém odsávacím výkonu 450 000 m3/h.

Naše dodávka zahrnuje výrobu a realizaci filtračních zařízení pro odsávání prachu. Tyto filtry jsou vybaveny automatickou regenerací plochých filtračních hadic pomocí 16protiproudu tlakového vzduchu. Systém off-line regenerace která umožňuje vysoce účinnou regeneraci filtračního média během provozu odprášení. Filtrační zařízení jsou rozděleny do samostatných filtračních komor s možností OFF-LINE regenerace během provozu filtračního zařízení. Tento systém regenerace je vysoce účinný převážně ve spojení s filtrací prachu v železárnách, kde se často jedná o nutnost nepřetržitého provozu filtrační technologie. Filtry jsou vybaveny vyhříváním výsypky filtračního zřízení a tepelnou izolací.

Pro vynášení odprašků jsou použity redlerové dopravníky naší výroby. Redlerové dopravníky jsou taktéž vybaveny systémem vyhřívání tak, aby jsme zamezili přimrzání odprašků v cestě dopravy během nečinnosti filtrační technologie v zimních měsících.

Odsávání prachu ze svařování a broušení

Z hlediska proudění vzduchu uvnitř filtru a tlakových ztrát filtračního systému je koncepce filtrační jednotky volena tak, aby procházející vzdušnina do filtrační jednotky vstupovala ve vrchní části filtru a vystupovala přefiltrovaná ve spodní části filtračního zařízení. Proudění uvnitř filtračních komor je shora dolů, což výrazně napomáhá k odvádění odprašků do výsypky. Tato koncepce snižuje tlakové ztráty filtračního média.

Pro naši společnost se jedná o velmi významnou referenci odsávání prachu a to jak z hlediska velikosti filtračních jednotek tak i specifického provedení odpovídající těm nejnáročnějším požadavkům celého projektu.

Realizací takovéhoto rozsahu vyžaduje zapojení odborníku napříč naší společností, kdy naše výrobní divize G&G filtration tvoří podstatnou část dobře odvedené práce.

Publikační činnost

Nenechte si ujít