Odsávání kouře a dýmu při svařování

Optimální odsávání pro bezpečné svařování Odsávání svařovacího kouře a prachu je nezbytné pro udržení zdravého pracovního prostředí ve svařovacím hale. Dým ze svařování může obsahovat nebezpečné látky, jako jsou oxidy kovů a slitin, které mohou způsobit zdravotní problémy. Důležité je zajistit dostatečné odtah svařovacího kouře, aby se minimalizoval kontakt svařovacího personálu těmto škodlivým látkám. Při […]

Odsávání VOC látek

Boj s VOC látkami a ochrana zdraví a životního prostředí Těkavé organické látky, zkráceně VOC, jsou komponenty, které se vyskytují v různých výrobcích, jako jsou barvy na bázi rozpouštědel, tiskařské barvy, spotřební výrobky a další. Významným zdrojem VOC látek je také provoz motorových vozidel s benzínovými motory, které do ovzduší uvolňují tuto třídu látek, které […]

Odprášení provozu při recyklaci

Optimalizace odsávání během recyklace Náš hlavní zájmem je zlepšení recyklačního procesu odsávání při provádění operací. Recyklace je důležitý proces, který umožňuje znovu použít odpadové materiály, ale často s sebou nese problém prachu a nečistot. Specifika odsávání v recyklačním průmyslu Odsávání během recyklačních operací má svá specifika, zejména pokud jde o nehomogenní prach. Prachové složení se […]

Odsávání při laserovém řezání a plazmovém obrábění

Odsávání zplodin při obrábění materiálu laserem nebo plazmou je klíčovým faktorem pro zajištění bezpečného a čistého pracovního prostředí. Tato metoda zajišťuje účinný odtah a filtraci škodlivých látek ve formě zplodin a dýmů, které se uvolňují při řezání materiálu plazmou a laserem. Inovace ve filtraci Inovace spočívá v tom, že systém odsávání je propojen s moderním […]

Odsávání z tažení drátu

Výrobní proces tažení drátu může generovat nežádoucí prachové částice, jako je kovový prach, okuje a pozůstatky maziva. K zajištění dlouhodobé ochrany osob a životního prostředí je nezbytné tyto emise spolehlivě odsávat. Při odsávání prachu jsou naše filtry schopny efektivně zachytit i nejjemnější frakce prachu s pozůstatkovým obsahem méně než 0,1 mg/m³. Díky tomu se zajišťuje […]

Centrální odsávání a uskladnění materiálu v sile

Odsávání pilin je klíčovým prvkem v procesu dřevoobrábění. Zvláště při zpracování surového dřeva, kde jsou piliny často mokré a těžké, je správný systém odsávání klíčových pro úspěšnou výrobu. Naše společnost se zaměřuje na poskytování moderních řešení pro odsávání pilin, které zohledňují různé aspekty tohoto procesu. Flexibilita a efektivita Dřevoobráběcí provozy často využívající mobilní odsavače pilin, […]

Centrální odsávání pro výrobu dřevěných obalů

Centrální odsávání pilin vyžaduje důkladný návrh, který zohledňuje funkci jednotlivých strojů a jejich potřebné odsávací výkony. Filtrační jednotky mohou být buď přetlakové nebo podtlakové, přičemž každý typ má své výhody a nevýhody. U přetlakového systému má každá odsávací větev vlastní transportní ventilátor, zatímco u podtlakového systému je použit jeden centrální ventilátor. Podtlakový systém je vhodný […]

Odsávání VOC látek a následné přivádění čerstvého vzduchu

Předmětem dodání je projekt, realizace a zprovoznění nového systému odsávání vzduchu z výrobní linky a následnou redukcí VOC látek, které se nacházejí v odsátém vzduchu. Cílem odsávání je nahrazení odsátého vzduchu nově přiváděným čerstvým vzduchem. Pro připojení jednotlivých připojovacích bodů technologie je využito kruhového VZT potrubí, které je napojeno na páteřní rozvod potrubí. Propojení odsávání […]

Svařovna: Odsávání prostorové a lokální

Popis technologie: Průmyslové odprášení svařovny zlepšuje kvalitu pracovního prostředí a chrání zdraví pracovníků Svařování kovů je nezbytnou činností v mnoha průmyslových odvětvích. Při tomto procesu se však uvolňuje kouř, prach, dýmy a aerosoly, které mohou být velmi nebezpečné pro lidské zdraví. Proto je odsávání a odprášení svařovny velmi důležité pro zajištění čistého pracovního prostředí uvnitř […]

Odprášení ze skartování papíru

Popis technologie: Skartování papíru je běžnou praxí v mnoha kancelářích a polygrafických provozech. Tento proces produkuje velké množství papírového prachu, který musí být odsát a oddělen od dalších výrobních procesů. V tomto ohledu je odsávání a odprášení papírového prachu nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany před nebezpečím výbuchu nebo požáru. Je tedy třeba použít filtrační […]