Centrální odsávání pro výrobu dřevěných obalů

Centrální odsávání pilin vyžaduje důkladný návrh, který zohledňuje funkci jednotlivých strojů a jejich potřebné odsávací výkony. Filtrační jednotky mohou být buď přetlakové nebo podtlakové, přičemž každý typ má své výhody a nevýhody. U přetlakového systému má každá odsávací větev vlastní transportní ventilátor, zatímco u podtlakového systému je použit jeden centrální ventilátor. Podtlakový systém je vhodný […]

Odsávání VOC látek a následné přivádění čerstvého vzduchu

Předmětem dodání je projekt, realizace a zprovoznění nového systému odsávání vzduchu z výrobní linky a následnou redukcí VOC látek, které se nacházejí v odsátém vzduchu. Cílem odsávání je nahrazení odsátého vzduchu nově přiváděným čerstvým vzduchem. Pro připojení jednotlivých připojovacích bodů technologie je využito kruhového VZT potrubí, které je napojeno na páteřní rozvod potrubí. Propojení odsávání […]

Svařovna: Odsávání prostorové a lokální

Popis technologie: Průmyslové odprášení svařovny zlepšuje kvalitu pracovního prostředí a chrání zdraví pracovníků Svařování kovů je nezbytnou činností v mnoha průmyslových odvětvích. Při tomto procesu se však uvolňuje kouř, prach, dýmy a aerosoly, které mohou být velmi nebezpečné pro lidské zdraví. Proto je odsávání a odprášení svařovny velmi důležité pro zajištění čistého pracovního prostředí uvnitř […]

Odprášení ze skartování papíru

Popis technologie: Skartování papíru je běžnou praxí v mnoha kancelářích a polygrafických provozech. Tento proces produkuje velké množství papírového prachu, který musí být odsát a oddělen od dalších výrobních procesů. V tomto ohledu je odsávání a odprášení papírového prachu nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany před nebezpečím výbuchu nebo požáru. Je tedy třeba použít filtrační […]

Odsávání papírového odpadu a prachu

Popis technologie: Odsávání a odprášení papírového prachu jsou nezbytné v polygrafických provozech pro výrobu knih, krabic, časopisů, obalů a výrobních linek. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany před nebezpečím výbuchu či požáru je třeba použít speciální filtrační jednotky v provedení ATEX. Tyto filtrační jednotky jsou vhodné pro prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. Tento typ […]

Drcení odpadu, uskladnění v sile a vytápění v automatickém kotli

Popis technologie: Drcení kusového materiálu v drtiči dřevního odpadu, transport do Sila, kde je materiál uskladněn a dále transport do kotle, představuje jednu z nejefektivnějších metod zpracování dřevního odpadu. Tento proces je vhodný pro zpracování různých druhů dřevního odpadu, jako jsou piliny, hobliny, štěpky a další kusový materiál, který vzniká při dřevozpracujících provozech. Sila jsou […]

Prostorové odprášení s dávkovací stanici sorbetu

Popis technologie: Prostorové odprášení s doplňující technologií dávkovací stanice sorbentu zajišťuje vysokou životnost filtračního média, eliminaci zahoření a lepivosti odsávaného materiálu a ochranu zdraví pracovníků výrobního prostředí. Tento systém odsávání vzduchu je vybaven filtrační jednotkou s automatickou regenerací pomocí tlakového vzduchu, která se spouští v časových intervalech dle zatížení filtračního média. Filtrace je velmi účinná […]

Odprášení kolejových vozidel

Popis technologie: Díky vysoké účinností filtrace, nízkým zbytkovým úletům prachových částic, pomáhá naše technologie k ochraně životního prostředí. Naší prioritou je čisté pracovní prostředí. Naprojektujeme, dodáme, smontujeme a předáme. Nabízíme širokou škálu filtračních zařízení a komponentů pro průmyslové odsávání. Naší prioritou je neustály vývoj, abychom splnili nejnáročnější požadavky zákazníků. Účinnost filtračních systému, ekonomika provozu, to […]

Svařovna: Odsávání prostorové a plazma

Popis technologie: průmyslové odsávání a filtrace technologie a systémy pro průmyslové odsávání a filtraci Nabídka zahrnuje vše od projektu po instalaci, uvádění do provozu a servis. Zajišťujeme a dodáváme: komplexní řešení svařoven s vysokou účinností filtrace aplikace na odprášení, odsávání a filtraci výbušného i nevýbušného prachu odsávání prachu jak v potravinářském, tak i chemickém průmyslu […]

Teambuilding GreMi, Slovensko 2022

Přibližně 170 zaměstnanců skupiny ze Slovenská a Česka, včetně dceřiné společnosti Luwex, se v pátek 9. září sešli na GreMi Teambuilding 2022 v Ružomberku v krásném prostředí horského hotelu. ,,Skupina roste, přicházejí nové projekty, úkoly, noví lidé, a nechceme přijít o to, na čem GreMi vyrostla. Tedy prostředí a atmosféra rodinné firmy, z toho vycházející […]